top of page

CERTIFIKACE

Společnost vytvořila, zavedla a udržuje systémy managementu kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií v souladu s normami ISO 9001, 14001 a 50001. Certifikace platí pro obor „Výroba čalouněných dílů vnitřního vybavení vozidel a strojů, sedadel kolejových vozů a sedacího nábytku“.

 

Naším záměrem je být spolehlivým, obchodně a ekonomicky prosperujícím výrobcem a dodavatelem, přičemž si uvědomujeme odpovědnost za kvalitu produktů a ochranu životního prostředí. V roce 2020 jsme rozšířili certifikaci o systém hospodaření s energií dle ISO 50001.  Pro hospodárné řízení energií využíváme centralizovaný systém (Flowbox). Všechny zavedené systémy nejen udržujeme, ale i nadále rozvíjíme a zlepšujeme.

 

Strategické cíle, vize a zásady společnosti jsme shrnuli v dokumentu „Politika kvality, životního prostředí a hospodaření s energií“.

bottom of page